pondelok, január 20, 2020

Údržba mikroskopu

Pre správne pozorovanie a predovšetkým správne výsledky je potreba mať mikroskop dobre zriadený a nastavený.

Bežná údržba mikroskopu
Medzi bežnú údržbu mikroskopu patrí utretie od prachu. Prachovkou či handričkou by sa mal mikroskop utierať pravidelne, aby nedošlo k jeho zaneseniu. Objektívy a okuláre by sa mali od prachu čistiť pomocou jemného štetca, alebo ľanovej handričky. Vyhnete sa tak možnému poškriabaniu objektívu. Vďaka škrabancom by bolo pozorovanie nepresné a skreslené.


Prípadné znečistenie okuláru zistíte pomerne ľahko. Ak budeme okulárom otáčať a zároveň sa pozerať do mikroskopu, špina sa bude otáčať spolu s okulárom. Ak dôjde k znečisteniu šošoviek, môžeme pomocou benzínu na handričky šošovku utrieť. Ak by benzín nezaberal, môžeme použiť aj xylén. U xylénu však hrozí nebezpečenstvo poškodenia tmelu šošoviek.
Čo sa dôrazne neodporúča, to je premazávanie posuvných častí olejom. Ten by sa mohol dostať do šošoviek, a mikroskop by tak bol nepoužiteľný pre akékoľvek pozorovanie!


Mikroskop sa taktiež odporúča chrániť pred výparmi kyselín, prachom a priamym slnečným žiarením. Predĺži sa tým funkčnosť mikroskopu.

Čítané 9233 krát Naposledy zmenené nedeľa, 09 február 2014 20:30

Napíšte komentár

Najnovšie recenzie

  • 1
  • 2
  • 3

Astronomická fotografia – širokouhlá fot…

27-04-2014 Prečítané:11127 Astronómia

Astronomická fotografia – širokouhlá fotografia

Astronomická fotografia umožňuje pútavo zobraziť vesmírne objekty, ich zaujímavé prejavy ako aj rôzne zoskupenia na oblohe. Existujú mnohé oblasti, v ktorých sa môže fotograf realizovať.... Článok

Astronomická fotografia – metódy zaostro…

10-02-2014 Prečítané:12574 Astronómia

Astronomická fotografia – metódy zaostrovania

Zaostrenie optickej sústavy v teleskope pre účely astronomickej fotografie je kľúčové. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o triviálny problém, avšak pri detailnejšom... Článok

Astronomická fotografia - 1. metódy fote…

13-11-2013 Prečítané:17334 Astronómia

Astronomická fotografia - 1. metódy fotenia

Od nepamäti človek dvíha hlavu k oblohe a pokúša sa pochopiť vesmír. Mnohé veci sme objavili, mnohé sa zamotalo a bude potrebné ešte veľa úsilia,... Článok